ook archief doorzoeken
Informatie

 

 

De Stichting Promotie Waterlandse (SPW)

 

 

 

De Stichting Promotie Waterland beheer sinds 2011 deze website die oorspronkelijk in 2006 is opgezet door de Stichting Promotie Waterlandse Evenementen. Vanaf 2006 wordt de Evenementenkalender per maand gepubliceerd in het welbekende Prettig Weekend. Door het hoge bezoekersaantal (zie Nieuws) is het inmiddels gebleken dat de Evenementenkalender zeker bijdraagt aan promotie van de door stichtingen, buurt- en sportverenigingen en particulieren georganiseerde evenementen.

Deze website heeft officieel het licht gezien op 18 april 2007 tijdens een presentatie aan het Waterlandse verenigingsleven in Café de Zwaan in Monnickendam. Op 11 maart 2008 is op feestelijke wijze het eerste exemplaar van de Evenementen Jaarkalender Waterland 2008 aan burgemeester Ed Jongmans van Waterland overhandigd. Deze kalender is met een oplage van 14.000 verspreid onder de Waterlandse bevolking en de bezoekers/toeristen van de Waterlandse regio. Deze jaarkalender is inmiddels een begrip in Waterland en de vele bezoekers.

Het bestuur


Het bestuur van de stichting wordt op dit moment gevormd door de volgende personen
Nard Jansen  (voorzitter)
Kees Gutter (vice-voorzitter)
Vacature (secretaris)

Simon Westerneng (penningmeester)
Janine Klein (lid)
 

 

 

De doelstellingen

 

 

Voor de doelstellingen van de Stichting Promotie Waterland verwijs ik graag naar de officiële website van de stichting: www.onswaterland.nl.

 

Wat houdt de Evenementenkalender in?

De Evenementenkalender wordt in vier vormen gepubliceerd:
1. op deze website
2. wekelijks (op woensdag) in een nieuwsbrief worden de evenementen van de volgende 10 dagen verzonden (verzonden aan ruim 3.000 email-adressen). Men kan zich voor de nieuwsbrief abonneren.
3. maandelijks in Prettig Weekend worden de evenementen van de komende maand gepubliceerd. Oplage 33.000.
4. jaarlijks in de week voor Pasen verschijnt de evenementen Jaarkalender met alle evenementen van april t/m december. Oplage 15.000.

Dus naast de actuele kalender op Internet kunnen de bewoners van Waterland eenvoudig de bladzijde met de Evenementenpagina uit Prettig Weekend scheuren om die thuis op het prikbord te hangen. Ieder familielid kan dan in één oogopslag zien wat er de komende periode te doen is in Waterland. Van kunst tot muziek, van sport tot buurtactiviteiten. Alles bij elkaar op datum gerangschikt. De Evenementenkalender is dus een verzameling van de evenementen, die door iedere sport- of buurtvereniging, stichting of particulieren worden opgegeven. We willen uiteraard wel zoveel mogelijk evenementen op de kalender, zodat de kalender een volledig beeld geeft. Het is dus erg belangrijk dat evenementen allemaal én tijdig worden aangemeld!

De Evenementenkalender staat op zichzelf en komt niet in de plaats van de publiciteit, die elke organisatie van evenementen zelf gaat verzorgen. De kalender moet op die publiciteit een aanvulling zijn. Van de evenementen vermelden we de datum (of data), naam of titel en een korte omschrijving, de locatie en een evt. toegangsprijs. Omdat we evenementen soms ver vooruit publiceren, moet er altijd rekening mee worden gehouden dat de gemeentelijke vergunning nog niet rond is. Even contact opnemen met de organisatie wordt daarom altijd aangeraden.

Sinds de zomer van 2007 is het op de website ook mogelijk dat organisaties in de regio Waterland hun evenementen aanmelden. De regio bestaat naast de kernen behorende tot de Gemeenten Waterland ook uit de gemeenten Landsmeer, Purmerend, Beemster, Zeevang en Edam-Volendam. Die evenementen zijn dan te vinden op een aparte menupagina van deze website.

Meedoen aan de Evenementenkalender kan altijd en is volledig gratis.

 

Om wat voor evenementen gaat het en hoe kunnen die worden gemeld?

We vermelden alleen de bijzondere evenementen. Dus niet het wekelijkse klaverjasavondje en kerkdiensten of de maandelijkse bingo. Voor exposities is in het menu rechts een aparte button opgenomen. Als je die aanklikt verschijnen de exposities in de regie gesorteerd op stratdatum.

Hetzelfde geldt ook voor (éénmalige) cursussen, (yoga)lessen, workshops, etc. Het gaat dus om evenementen, die uniek zijn. Maar wanneer er bijv. van een toneelstuk meer voorstellingen zijn, worden die weer wel vermeld.

We willen bij voorkeur dat u een evenement op deze website meldt met behulp van de aanmeldingspagina. U kunt dan tevens extra informatie toevoegen, zoals bijv. persberichten en ook een foto. De maandelijks kalender voor de kranten wordt samengesteld uit de kalender op deze website (m.u.v. de evenementen in de regio).

Wat kan de stichting voor organisatoren betekenen?

Voor alle duidelijkheid eerst wat de stichting niet voor u kan doen. U kunt niet bij de stichting aankloppen voor logistieke dan wel bestuurlijke hulp voor een evenement. Ook voor financiële steun bent u bij de stichting aan het verkeerde adres. De vergunning(en) dient u altijd zelf aan te vragen.

De stichting kan wel:

- adviseren en bemiddelen bij de vergunningaanvraag. Elke eerste woensdag van de maand om 16.00 uur houdt de stichting ‘zitting’ in het Informatiepunt Waterland, Zuideinde 2 in Monnickendam. Daarbij is dan ook iemand van bureau Algemene Zaken van de Gemeente Waterland aanwezig. Wat we gezamenlijk (gemeente en stichting) hiermee willen bereiken, is snel overzicht en duidelijkheid voor de aanvrager en daarmee een verkorting van het aanvraagtraject met inachtneming van de wettelijke procedure.

- aangeven of er op dezelfde data andere belangrijke evenementen zijn, als die tenminste gemeld zijn. De organisatie heeft dan de keuze om een ander tijdstip te kiezen of de organisatie van het andere evenement te polsen over eventuele samenwerking.

- informatie inwinnen over de evenementenkalender in omliggende gemeenten. Het is jammer als een lokale organisatie erg veel werk heeft verzet voor een evenement en in Purmerend of Edam-Volendam worden grote publiekstrekkers georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Evenementen overzicht Waterlandse kernen
Evenementen overzicht Regio Waterland
Evenementen overzicht Regio Waterland
Evenementen overzicht Regio Waterland
Nieuws
Informatie SPWE
Archief
Kennis en Materialenbank
Evenement aanmelden
Deelnemer aanmelden
Links
Contact